Okresní hospodářská komora Plzeň-jih

Právní servis

Legislativa

Přístup k vyhledávání právních norem ve Sbírce zákonů na stránkách Ministerstva vnitra a na vyhledávač v předpisech ze Sbírky zákonů na Portálu veřejné správy.

Přímo dostupné nejdůležitější zákony a vyhlášky z oblasti podnikání na Portálu veřejné správy (pvs) nebo ve formátu .pdf ve Sbírce zákonů (Sb.):

  1. Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (pvs) (Sb.)
  2. Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (pvs) (Sb.)
  3. Zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce (pvs) (Sb.)
  4. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (pvs) (Sb.)
  5. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů (pvs) (Sb.)

Seznam přímo přístupných zákonů a vyhlášek je postupně doplňován.

Konzultace

V rámci služby Právní konzultační servis je možné prostřednictvím on-line elektronického formuláře pokládat dotazy týkající se právní problematiky podnikání. Odpovědi obdrží tazatelé na zadanou e-mailovou adresu. Lhůta odpovědi záleží na povaze dotazu a složitosti odpovědi.

Odpovědi v rámci právního konzultačního servisu mají pouze informativní charakter a poskytují tazateli právní názor na povahu problému a možnosti dalšího postupu jeho řešení, nelze je však vydávat za závazné právní stanovisko.

Služba je veřejná a bezplatná.

Kontakt

Mgr. Martina Tetzeliová
tel.: 604 296 200
martinatetzeliova@centrum.cz