Okresní hospodářská komora Plzeň-jih

Výhody členství

Důvody k členství v Hospodářské komoře České republiky prostřednictvím Okresní hospodářské komory Plzeň-jih

Možnost prezentace informací o své podnikatelské činnosti a nabídkách na internetových stránkách OHK Plzeň-jih, tiskových besedách a prezentačních akcích pořádaných komorou,
bezplatné zřízení e-mailové schránky, stručné vizitky s kontakty a popisem činnosti své firmy na internetových stránkách komory, případně zpracování jednoduchých internetových stránek své firmy a jejich umístění na serveru OHK Plzeň-jih,
možnost účastnit se diskusí o podmínkách podnikání v okrese Plzeň-jih, jejichž závěry budou přenášeny na orgány státní správy a obecní samosprávy, možnost podílet se na prosazování zájmů podnikatelů v okrese Plzeň-jih při projednávání věcí veřejného zájmu s orgány státní správy a obecní samosprávy, přístup k projektům a akcím organizovaným Hospodářskou komorou České republiky a k evropským fondům a projektům
zvýhodněné, příp. bezplatné, právní, daňové a účetní osobní konzultace nebo on-line konzultace na internetových stránkách OHK Plzeň-jih, možnost předkládat komoře návrhy ke smírčímu řízení při řešení obchodních sporů s jinými členy komory,
zprostředkování kontaktů se zahraničními podnikateli, zejména z německých a rakouských příhraničních regionů,
účast na spolkových a společenských aktivitách členů a jejich blízkých (příležitostných společenských setkáních, plesech, akademiích, apod.).