Okresní hospodářská komora Plzeň-jih

Podmínky členství

Podmínky členství v Hospodářské komoře České republiky prostřednictvím Okresní hospodářské komory Plzeň-jih

Podnikatelé se stávají členy Hospodářské komory České republiky (HK ČR) vždy prostřednictvím některé z okresních hospodářských komor. Prostřednictvím Okresní hospodářské komory Plzeň-jih se může stát členem HK ČR podnikatel (právnická nebo fyzická osoba), který má sídlo nebo bydliště v okrese Plzeň-jih, provozuje v tomto okrese podnikatelskou činnost (s výjimkou činnosti v zemědělství, potravinářství a lesnictví) a není profesně organizován podle jiného zákona než je zákon č. 301/1992, Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V souladu s ustanovením § 5, odst. 3 zákona č. 301/1992, Sb., v platném znění rozhoduje o přijetí za člena představenstvo Okresní hospodářské komory Plzeň-jih na základě písemné žádosti podnikatele.
K písemné žádosti se přikládá přihláška za člena Hospodářské komory české republiky prostřednictvím Okresní hospodářské komory Plzeň-jih. Vyplněné žádosti a přihlášky se zasílají na adresu Okresní hospodářská komora Plzeň-jih, Palackého 460, 33401 Přeštice.
Členské příspěvky:
právnické osoby 5.000 Kč/rok
fyzické osoby 500 Kč/rok